© 2017 by Progresso Technology 

Ideegeneratie

Elk product, concept en innovatie komt vanuit een idee. De  meeste ideeën komen vanuit eigen ervaringen, frustraties/ergenissen, een gedachte of vanuit een markt trend. De kern van het probleem dat opgelost wordt met het idee is het belangrijkste. Veelal vanuit dit probleem en behoefte in de markt kunnen er vele andere ideeën gevisualiseerd en gerealiseerd worden. Bij Progresso Technology toetsen we dan ook elk idee vooraf aan de markt de haalbaarheid in de markt en economische markthaalbaarheid. Ook geven we al snel aan wat de innovatiegraad en innovatiekracht is van het idee. Met dit ideeën kunnen de concepten ontwikkeld worden. Dit kan u als klant in eigen huis doen of tevens bij Progresso Technology neerleggen om desnoods een geheel traject in samenwerking te doorlopen tot aan de productie toe. Hierbij wordt u als klant in alles begeleidt door Progresso Technology om tot een optimaal eindresultaat te komen.